Lönekoder

Introduktion

Lönekoder används bl.a. för att beräkna flex i förhållande till den normtid som angetts i TimeLog.

Beskrivning

På den här sidan kan du se lönekoderna Projekttid och Överenskommen arbetstid som krävs för att systemet ska kunna beräkna bl.a. flex korrekt för dina medarbetare. Om du klickar för att redigera koderna kan du ändra följande:

  • Sortering: Här anger du vilken sortering koden ska ha på tidrapporten
  • Namn: Här anger du det namn som ska visas hos dina medarbetare på tidrapporten
  • Beskrivning: Här kan du ange uppgifter om koden så att dina medarbetare kan se beskrivningen på tidrapporten och vet om det är rätt kod att registrera på

Avancerad arbetstidsregistrering

Om du behöver fler koder för att t.ex. styra övertid och komptid ska du använda vår avancerade arbetstidsregistrering som du aktiverar på förstasidan i systemadministrationen under Personaladministration.

När du har aktiverat funktionen aktiverar du både lönekonton och arbetstidsspecifikation under Medarbetare -> Inställning av medarbetarmodul. Då kan du skapa flera lönekoder och visa dem på tidrapporten hos dina medarbetare.

Läs mer om avancerad arbetstidsregistrering här.

Om du använder en löneintegration

Om du använder en av TimeLogs standardintegrationer för lönesystem så kan du för varje kod bestämma om koden ska tas med vid exporten till lönesystemet samt vilken kod i lönesystemet registreringarna ska överföras till.

Senast uppdaterad 11 jun 2020