Bokföringsperioder

Introduktion

Använd bokföringsperioder för att förhindra att din ekonomirapportering ändrar sig om fler timmar registreras eller fakturering görs i efterhand, utan att du märker det.

Bokföringsperioder har två funktioner i TimeLog: att stänga av registrering och fakturering samt fastlägga värden för tidrapporteringar i fastprisprojekt och fastprisfaser (om du inte använder intäktsföring). Därmed kommer du kunna följa det estimerade värdet av dina fastprisprojekt.

Läs mer om konfigureringen av modellen för värdekalkylen på fastprisprojekt.

Beskrivning

På denna sida kan du skapa och redigera bokföringsperioder och samtidigt se vilken status specifika perioder har.

Konfigurering av bokföringsperioder

I denna sektion aktiverar du systemets process som låter dig jobba med bokföringsperioder. Här väljer du om dina bokföringsperioder ska skapas manuellt varje gång eller om du vill att de skapas automatiskt av systemet.

Om du väljer att skapa automatiskt, kommer du att få några alternativ för de återkommande bokföringsperioderna. Troligtvis känner du igen flödet från när du skapar återkommande händelser i din kalender.

De flesta väljer att jobba med månatliga bokföringsperioder som stängs när faktureringen är klar.

När du valt intervall för dina bokföringsperioder och klickar på Spara, kommer det automatiskt att skapas en ny period varje gång du stänger en gammal. Du kommer alltid kunna se bokföringsperioder två år framåt.

Filter

Här väljer du vilket år du vill se bokföringsperioder för.
Tabellen visar skapade bokföringsperioder med Startdatum, Slutdatum samt aktuell Status.

Om du inte valt att skapa bokföringsperioder automatiskt, skapar du en ny period genom att klicka på Lägg till ny bokföringsperiod. Skriv Startdatum och Slutdatum och klicka sedan på Spara. Därmed skapas den nya perioden med status Aktiv och det är då möjligt att registrera tid och utgifter på projekt.

Om du inte fakturerar via TimeLog, så är det här du stänger en bokföringsperiod för ytterligare registreringar. Det görs genom att markera perioden och sedan välja Stäng bokföringsperiod.

 

Särskilda anteckningar

Bokföringsperioder stängs på Faktura -> Bokföringsperioder.

Om det finns behov av att enskilda medarbetare ska kunna tidrapportera eller lägga in utgifter i en stängd period kan bokföringsperiodens status ändras till Aktiv, därefter kan medarbetaren lägga in sina data. Samtidigt kommer TimeLog att kreditera de automatiskt skapade inkomstbilagorna som bokfördes vid förra stängningen av fastprisprojekten.

Senast uppdaterad 01 jul 2020