Ny milersättning

Introduktion

Du kan samla alla dina milersättningar i TimeLog -> Registrera -> Ny milersättning oavsett om du har kört i din egen eller i företagets bil. På det sättet har både du och företaget bra koll på dina resor och utgifterna för detta.

Beskrivning

Beroende på hur systemadministratören har ställt in systemet ska du fylla i olika fält på din rapport. Här listar vi dem:

 • Kund: Här väljer du den kund du vill lägga in rapporten på
 • Projekt: Här väljer du det projekt som rapporten hör till
 • Projektkontrakt: Om du har flera aktiva kontrakt på projektet kan du välja här vilket av dem du vill lägga in rapporten på. Om du har markerat ett kontrakt som standard för utgifter väljs det automatiskt när du väljer projektet
 • Datum: Här anger du datum för din milersättning
 • Avgång från: Här anger du varifrån du reste. Systemet föreslår automatiskt den hemadress du angett i din personliga profil, företagets adress och kundens adress som angetts på kundkortet
 • Resmål: Här anger du vart du reste. Systemet föreslår automatiskt din hemadress, företagets adress och kundens adress
 • Vägmätare start: Här anger du vad din bils vägmätare stod på när du påbörjade din resa
 • Vägmätare slut: Här anger du vad din bils vägmätare stod på när du avslutade din resa
 • Km: Här anger du det antal km du har kört. Det räknas ut automatiskt om du har angett värden för vägmätaren
 • Returresa: Här kan du markera om du har kört både fram och tillbaka till samma adresser. Om du t.ex. har kört hemifrån och till kunden och från kunden och till kontoret ska du lägga in två separata milersättningar. Om du markerar returresa ska du bara ange resan åt ena hållet i km/avstånd så fördubblar systemet automatiskt avståndet för returresan
 • Resans syfte: Här kan du skriva en kommentar om vad syftet med din resa var
 • Bil: Här väljer du vilken bil du körde i. Du kan välja mellan dem som har lagts in av din systemadministratör. Du kan också lägga till din egen bil via vår app TimeLog Mobile
 • Milersättning: Här kan du välja vilken milersättningsom ska visas på din rapport. Det här fältet är ofta dolt eftersom din systemadministratör har gjort några centrala inställningar som gäller för alla medarbetare

Kom ihåg att spara när du har fyllt i alla fält.

Se en demo på hur det fungerar:

Särskilda anteckningar

Du kan få en översikt över din transport i olika rapporter. Om du inte har tillgång till alla kan du be din interna systemadministratör om hjälp att få det.

 • Skicka in/skriv ut personuppgifter
 • Datautdrag: Transport
 • Milersättning
Senast uppdaterad 17 nov 2020