Beräkna flextid på tidrapporten

Introduktion

Via tidrapporten kan du få en översikt över beräkningen av flextiden för den period du ser registreringar för.

Beskrivning

När du klickar på den lilla triangeln på fältet för beräkning av flextid öppnas ett nytt fönster.

Där ser du en översikt över konteringar för perioden. Du kan använda översikten för att se om du ligger över eller under din normtid per dag eller för perioden. Beroende på er konfiguration ser du konteringar per dagens datum eller igår. De är fördelade på:

  • Datum: Visar datum för dina tidrapporteringar
  • Lönekod: Visar vilken lönekod dina rapporteringar hör till. Din normtid, projekttid och tid som registrerats på frånvarokoder visas
  • Kommentar: Visar de kommentarer du har lagt till i dina rapporteringar
  • Timmar: Visar det antal timmar du har registrerat på koden. Du ser en rad per registrering på tidrapporten
  • Faktor: Visar den faktor som fastställts för koden, normalt -1 eller +1
  • Positiva: Visar positiva konteringar från registreringar på projekt och frånvarokoder
  • Negativa: Visar konteringar för din normtid
  • Totalt: Visar summan av dina registreringar per dag till höger och totalt sett för perioden längst ner

Så här räknas flextiden ut: (Projektrapporteringar + Frånvarorapporteringar) - Din normtid per dag = Saldo för perioden.

Observera att frånvarokoder kan ha ställts in så att de inte påverkar din flextid.

Senast uppdaterad 14 apr 2020