Flexberegning i timesedlen

Introduktion

Via timesedlen kan du få et overblik over flexberegningen for den periode, som du ser registreringer for.

Beskrivelse

Når du klikker på den lille trekant på feltet for flexberegningen, får du et nyt vindue frem.

Her ser du et overblik over posteringerne for perioden. Du kan bruge overblikket til at se, om du ligger over eller under din normtid per dag eller for perioden. Afhængig af jeres opsætning ser du posteringerne per dags dato eller i går, og de er fordelt på:

  • Dato: Viser datoen for dine tidsregistreringer
  • Lønkode: Viser hvilken lønkode dine registreringer hører til. Du vil se din normtid, projekttid og tid registreret på fraværskoder
  • Kommentar: Viser de kommentarer, som du har tilføjet til dine registreringer
  • Timer: Viser det antal timer, som du har registreret på koden. Du ser én linje per registrering i timesedlen
  • Faktor: Viser den faktor, som der er bestemt på koden, typisk -1 eller +1
  • Positive: Viser de positive posteringer fra registreringer på projekter og fraværskoder
  • Negative: Viser posteringer for din normtid
  • Total: Viser dig summen af dine registreringer per dag til højre og samlet for perioden i bunden

Flexudregningen er: (Projektregistreringer + Fraværsregistreringer) - Din normtid per dag = Saldo for perioden.

Vær opmærksom på, at fraværskoder kan være sat op til ikke at påvirke din flex.

Sidst opdateret 01 maj 2020