Projektplaner

Introduktion

Rapporten visar de viktigaste generella upplysningarna om projektet, bl.a. vem som är projektledare, tidsplaner för de olika projektfaserna och sammanlagd tidsbudget och tidsförbrukning.

Beskrivning

Visningsalternativ

  • Välj önskat Projekt i valmenyn. Menyn: visar endast de projekt som du är allokerad till.
  • Markera önskat Visningsalternativ. Tabell listar projektfaserna i tabellformat och Gantt-schemaet visar projektfaserna grafiskt.
  • Klicka på knappen Visa för att framställa rapporten med den önskade visningen.
  • Rapporten visar det valda projektets huvudupplysningar samt projektfaser.
  • Du kan klicka på alla siffror i kolumnen Rapp., för att visa alla tidrapporteringar på fasen.
  • Vid val av Gantt-schema under Visningsalternativ visas projektets huvudupplysningar och projektfaserna som en grafisk presentation av fasperioden.
  • Den röda tungan visar att det har upptäcks mer tid än vad som har allokerats på fasen.
  • Om musen placeras ovanpå en fas, visar pop-up-fönstret fasnamn, period, WBS-nr och medarbetarens initialer för den/de medarbetare som har rapporterad projekttid.
  • Använd pilarna i höger hörn för att zooma in och ut i den grafiska visningen, flytta den grafiska visningen bakåt eller framåt i tiden.
Senast uppdaterad 08 dec 2017