Milstolpe

Introduktion

Milstolpen kan också användas som en slags utvärderingspunkt, där man avgör projektets fortsatta förlopp. 

Beskrivning

Genom att utarbeta en milstolpeplan i projektet, delas projektet upp i mindre och mer hanterbara grupper. Syftet är bl.a. att säkerställa, att de leveranser och delleveranser som ska uppnås i förloppet, är entydigt formulerade och kan kommuniceras till andra.

Upprätta en milstolpe

 • Öppna projektets projektplan och klicka på Ny milstolpe så öppnas sektionen Ny milstolpe överst i projektplanen.
 • WBS-nr fylls i automatiskt, och anger placeringen i projektplanen. Om numret ändras, kommer milstolpen att placeras enligt det nya WBS-numret.
 • Skriv ett passande Namn på milstolpen. Milstolpens namn framgår av projektplanen, när den är sparad.
 • Ange milstolpens Datum då projektets milstolpe ska utvärderas. Använd kalenderikonen eller skriv datum direkt i fältet.
 • Välj milstolpens Ansvarig (kundansvarig) i valmenyn. Milstolpen listas sedan under meddelanden på medarbetarens huvudmeny med en grön markering tills det angivna datumet överskrids och markeringen ändras till rött.
 • Klicka på Spara för att lägga till milstolpen till projektplanen, så stängs sektionen automatiskt. Klicka på [Annullera] för att stänga sektionen.

Milstolpen kan flyttas till en ny placering på samma sätt som aktiviteter.

Underhåll av milstolpe

 • Välj Redigera i menyn eller [Redigera] längst ut till höger om milstolpen, och rätta önskad information.
 • Markera Status-fältet, om milstolpen ska avslutas.
 • Klicka på Spara för att lägga till ändringarna till projektet.
 • Namnet på milstolpen kan också ändras genom att dubbelklicka på namnet och skriva ett nytt namn. Milstolpens Slutdatum och Status kan ändras genom att klicka i de önskade fälten, och det nya datumet/statusen läggs till i fältet.
 • Klicka på Spara för att lägga till ändringen till projektet.

Milstolpens placering i projektplanen kan flyttas på samma sätt, som man flyttar aktiviteter inom ett projekt.

 • Du placerar muspekaren i den skuggade rutan längst till vänster vid den milstolpe som ska flyttas.
 • Använd klicka-och-dra för att flytta milstolpen till den nya placeringen. WBS-nr för Milstolpe och aktiviteter uppdateras automatiskt till den nya strukturen i projektplanen.
Senast uppdaterad 08 dec 2017