Budgetuppföljning

Introduktion

Denna rapport visar en översikt av budget och utveckling på dina projekt.

Beskrivning

Denna rapport visar alla projekt med information om deras avtalvärde, budgetar och restvärde/resttimmar. Den kan användas till statusmöten, projektuppföljning och allmän rapportering.

Rapporten är användbar för:

 • För att överblicka avtalsvärdet och budgetar (timmar/belopp) på alla eller utvalda projekt.
 • För att beräkna pågående arbeten.
 • För att följa budgetutvecklingen på fastprisprojekt i timmar/belopp.
 • För att få en snabb överblick av de projekt, där budgeten har överskridits.

Rapportvisning

 • Välj önskad period under Visning.
 • Under Visningsalternativ kan du välja:
  • Om arbetet ska visas i tid eller värde.
  • Om resor/utlägg ska visas tillsammans med arbetet.
  • Om du vill se interna projekt och projekt utan tidrapporteringar under perioden.
  • Om negativ rest-budget ska visas, eller om det ska visas som 0.

Särskilda anteckningar

I rapporten har du möjlighet att klicka på de markerade länkarna och se t.ex. en översikt av rapporteringar eller hoppa direkt till ett projekt.

Senast uppdaterad 08 dec 2017