Arbetsuppgifter

Introduktion

Med den här rapporten ser du snabbt vilka projekt och uppgifter som du är allokerad till och även hur mycket tid du har rapporterat på aktiva projektuppgifter. Rapporten ger dig överblick så att du kan uppskatta om budgeterad tidsåtgång och slutdatum är realistiska.

Beskrivning

Rapportvisning

 • Välj den önskade rapportvisningen tabellformat eller GANTT kort i valmenyn Visa.
 • Genom att markera Visa Generella projekt tas företagets generella projekt med.
 • När Visa alla kolumner markeras visas bland annat: Kund, kundnummer och projektnummer.
 • Klicka på Visa för att framställa rapporten med den önskade visningen.
 • Medarbetarens aktiva allokerade projekt är listade.
 • Kolumnen Allok. visar medarbetarens allokerade timmar.
 • Kolumnen Rapp. visar medarbetarens rapporterade timmar. Om de rapporterade timmarna är skrivna i röd färg finns det mer rapporterad än allokerad tid. 
  De listade timmarna är avrundade till närmsta hel timme.
 • Genom att klicka på et tal öppnas ett pop-upp fönster med dine tidrapporteringar med decimalnoggrannhet.
 • Använd länken Välj som standardvisning, överst till höger, för att spara den aktuella rapportvisningen för framtida användning.

Särskilda anteckningar

Om du har rollen som koordinator, kommer rapporten ha en meny som heter Medarbetare, vilken hjälper dig att se data för andra än dig själv.

Senast uppdaterad 14 sep 2018