Arbejdsopgaver

Introduktion

Med denne rapport kan du hurtigt se hvilke projekter og opgaver du er allokeret til, samt hvor meget tid du har registreret på aktive projektopgaver. Hermed får du et overblik, der giver mulighed for at vurdere, om det budgetterede tidsforbrug og slutdatoen holder.

Beskrivelse

Rapportvisning

 • Vælg om rapporten skal vises i tabelformat eller som Gantt-kort i valglisten Vis.
 • Ved markering af Vis generelle projekter medtages virksomhedens generelle projekter.
 • Ved markering af Vis alle kolonner fremkommer bl.a. kunde, kundenr. og projektnr.
 • Klik på Vis for at fremstille rapporten med den valgte visning.
 • Medarbejderens aktive allokerede opgaver listes.
 • Kolonnen Allok.(t.) viser medarbejderens allokerede timer.
 • Kolonnen Reg.(t.) viser medarbejderens registrerede timer. Er de registrerede timer skrevet med rødt, er der registeret flere timer end allokeret. 
  De listede timer er afrundede til nærmeste hele time.
 • Du kan trykke på et tal i Reg.(t.)-kolonnen, for at åbne et pop-up-vindue med tidsregistreringer med decimalangivelse.
 • Benyt linket Gem som default-visning øverst til højre, for at gemme den aktuelle rapportvisning som foretrukken rapportvisning til brug ved fremtidig rapportgenerering.

Specielle bemærkninger

Hvis du har rollen koordinator, har rapporten også valglisten Medarbejder, og kan derfor benyttes til at vise data for andre end dig selv.

Sidst opdateret 01 maj 2020