Lägga till en resurs till aktiviteter

Introduktion

Här förklarar vi hur du lägger till resurser till aktiviteter.

Beskrivning

Så här lägger du till resurser till aktiviteter

När du står på projektet klickar du på Lägg till en resurs till aktiviteter.... Då öppnas ett fönster där du kan välja vilken avdelning du vill välja medarbetare från. Sedan väljer du medarbetaren. Om ni inte har en avdelningsstruktur kan du välja mellan resursgrupp och alla medarbetare.

Om ni använder TimeLog Skills

Om ni använder TimeLog Skills-modulen kan du söka efter en medarbetare med specifika kompetenser genom att klicka på Sök i CV-databasen. Då kommer du till sidan Sök kompetenser. Där väljer du de kompetenser som du behöver och söker på medarbetare. Sedan går du tillbaka till ditt projekt genom att klicka på kortkommandot Gå till projektet längst upp till höger. Då kommer du till resursgruppen där du kan lägga till medarbetaren i resursgruppen genom att klicka på Lägg till resurser. Sedan tilldelar du medarbetaren till de aktiviteter som hen ska jobba på.

 

Senast uppdaterad 11 jun 2020