Godkendelse

Introduktion

På denne side vælger du, om tidsregistreringer og udgifter skal godkendes, samt hvor detaljeret godkendelsen skal være.

Beskrivelse

Opsætningen finder du i Systemadministrationen -> Godkendelsesprocesser.

Godkendelse af timesedler

Godkendelse af timesedler har tre opsætningsmuligheder:

  • Ingen markeres, hvis tidsregistreringerne ikke skal godkendes
  • Lukkede timesedler skal godkendes markeres, hvis tidsregistreringerne kun skal godkendes af den nærmeste leder
  • Lukkede timesedler skal først godkendes af projektlederne og bagefter af nærmeste leder markeres, hvis tidsregistreringerne først skal godkendes af de enkelte projektledere og derefter af den nærmeste leder

Godkendelse af udgifter

Antal trin i godkendelsesflowet bestemmes ved markering af de enkelte trin.
Godkendelse af udgifter og rejseudgifter udføres med rapporten Godkend udgifter i menuen Medarbejdere.

Godkendelse af fakturaer og indtægtsbilag

Hvis du sætter et flueben i Vis knappen "Klar til bogføring" på kladder, får du mulighed for at markere dine fakturakladder klar til bogføring, når du er færdig med at oprette kladden.

På denne måde kan du opdele, hvem der kan klargøre fakturakladder, og hvem som kan foretage selve bogføringen ved hjælp af roller på medarbejder profilerne.

Det er også en form for intern kvalitetssikring i bogføringsperioden, at det kun er kladder, der er klar til fakturering, som bogføres. Dermed sikrer du, at kladder som fx afventer information fra kunden ikke bliver bogført ved en fejl. 

Regler for lukning af timesedler

Her kan du bestemme, om dine medarbejdere skal have besked ved indsendelse af timesedlen, hvis de fx mangler at registrere tid. Som standard er Ingen regler/advarsler valgt.

Du har disse muligheder at vælge mellem:

  • Ingen regler/advarsler
  • Vis advarsel på interfacet "Indsend til godkendelse", hvis medarbejderen har registreret mindre tid end sin normtid
  • Timesedlen kan ikke lukkes, hvis medarbejderen har registreret mindre tid end sin normtid
  • Vis advarsel på interfacet "Indsend til godkendelse", hvis medarbejderen har registreret 0 timer i en uge
  • Timesedlen kan ikke lukkes, hvis medarbejderen har registreret 0 timer i en uge

 

Sidst opdateret 14 apr 2021