Betalningsvillkor

Introduktion

Skapa och ändra betalningsvillkor för fakturering.

Beskrivning

Denna sida visar de betalningsvillkor som skapats och som därmed är valbara på kundkort och på nya fakturor.

Filter

Överst på sidan hittar du filtret där du kan välja om du vill se aktiva, inaktiva eller alla betalningsvillkor. Som standard visas endast aktiva betalningsvillkor.

Betalningsvillkor

Tabellen visar dina betalningsvillkor. Om du vill skapa ett nytt betalningsvillkor, klicka på knappen Nytt betalningsvillkor.

För varje betalningsvillkor måste du fylla i följande information:

  • Namn
  • Meddelande på faktura – Här kan du skriva en text som överförs till fakturan.
  • Kreditvillkor – Netto, löpande månad, kontant vid leverans
  • Förfaller till betalning om – Här anges antal dagar till förfallodag, t.ex. 14 eller 30 dagar
  • Räntesats – Här anges hur många % ränta som tillkommer vid påminnelseavgift
  • Ränteperiod – Hur beräknas räntan på fakturabeloppen om påminnelseavgift utgår (per 14 dagar, månad, kvartal, eller år)
  • Påminnelseavgift – Ange belopp och valuta

Markera Detta betalningsvillkoret är standard för nya fakturor, om betalningsvillkoret ska användas på alla nya fakturor.

I tabellen ser du alla betalningsvillkor inklusive ovanstående information.

Kolumnen Standard visar med en markering vilket betalningsvillkor som är valt som standard när en ny kund skapas.

Särskilda anteckningar

Om ett kundkort innehåller ett annat betalningsvillkor än det som valts som standard, kommer villkoret på kundkortet användas på den nya fakturan.

Under fakturainställningar kan du även ange ett specifikt betalningsvillkor för ett projekt som skriver över det betalningsvillkor som valts för kunden.

Om du har lagt till en ekonomiintegration i TimeLog bör du kontrollera hur du ställer in betalningsvillkoren som överförs till ekonomisystemet när du konfigurerar integrationen. Det är alltid ekonomisystemets betalningsvillkor som gäller på den slutliga fakturan. Det är klokt att skapa samma betalningsvillkor i TimeLog som ni använder i ert ekonomisystem.

Senast uppdaterad 01 jul 2020