Betalingsbetingelser

Introduktion

Opret og ret betalingsbetingelser til brug ved fakturering.

Beskrivelse

Denne side viser de oprettede betalingsbetingelser, der kan vælges mellem på kundekortet og på nye fakturaer.

Filter

Øverst på siden finder du filteret, hvor du kan vælge, om du vil se aktive, inaktive eller alle betalingsbetingelser. Du ser som standard kun de aktive betalingsbetingelser. 

Betalingsbetingelser

Tabellen viser dine betalingsbetingelser. Hvis du ønsker at oprette en ny betalingsbetingelse, så klik på knappen Ny betalingsbetingelse

Du skal udfylde følgende information for hver betalingsbetingelse: 

  • Navn
  • Fakturanote - Her kan du angive en tekst, som skal angives på fakturaen
  • Kreditbetingelser - Netto, løbende måned, kontant ved levering
  • Forfalder om - Her angives hvor mange dage til forfald, fx 14 eller 30 dage
  • Rentesats - Her angives hvor mange % der skal tillægges fakturaen, hvis der tillægges rykkergebyr
  • Rentetilskrivning - Hvornår rentesatsen skal tilskrives fakturabeløbet, hvis der fremsendes en rykker med rykkergebyr (per 14 dage, måned, kvartal eller år)
  • Rykkergebyr - Angiv beløb og valuta

Markér Denne betalingsbetingelse er standard for nye fakturaer, hvis den nye betalingsbetingelse skal benyttes på alle nye fakturaer.

I tabellen ser du alle betalingsbetingelser inklusive de ovenstående oplysninger. 

Kolonnen Standard viser med en markering, hvilken betalingsbetingelse der er valgt som standard, når der oprettes en ny kunde.

 

Specielle bemærkninger

Hvis et kundekort indeholder en anden betalingsbetingelse, end den der er valgt som standard, vil det være betalingsbetingelsen på kundekortet, der bliver benyttet på den nye faktura.

Du kan også angive en specifik betalingsbetingelse på et projekt under fakturaindstillinger, som overskriver den valgte betalingsbetingelse for kunden. 

Hvis du har tilføjet en økonomiintegration til TimeLog, så vær opmærksom på, at du styrer betalingsbetingelserne, der skal overføres til dit økonomisystem, når du konfigurerer integrationen. Det er altid betalingsbetingelserne i økonomisystemet, som gælder på den endelige faktura. Du kan med fordel oprette de samme betingelser i TimeLog, som du har i dit økonomisystem, så der ikke er forskel på dem.

Sidst opdateret 14 jul 2020