Resor

Introduktion

Dina kollegor och du kommer ha möjligheten att upprätta resor och andra utgifter.

Beskrivning

Upprätte en reseräkning

När man upprättar en reseräkning knyts utgiften till en kund och ett projekt. Resor kan användas som ett underlag till den interna redovisningen av en medarbetares utlägg, samt till fakturering av kunder för reseutgifter bundna till specifika projekt. Man kan även knyta traktamente och uppehälle i olika valutor på en resor.

 • Välj den Kund och det Projekt som resor skall knytas till. 
 • Ange reseinformation så som avresa från, avresedag, destination samt hemkomstdag. 
 • Beskriv resans syfte. Texten kommer att visas på kundens faktura. Klicka på Spara för att upprätta resor.
 • Medarbetarens tidigare resor relativt det valda projektet listas i tabellen under Handlingsmeny (IKON) och Redigera/Ändra ytterst till höger.

Reseräkningen redigeras utan moms på projekten.

Utgifter enl. kvitto

 • Klicka på utgiftstypen Utgifter enl. kvitto eller Handlingsmeny (IKON) och [Ändra] ytterst till höger.
 • Ändra eventuellt Datum för utgiften och ange Fakturanr., Utgiftstyp, Kommentar, Betalningsmetod och Självkostnad inkl. moms. Momsbeloppet räknas automatiskt ut.
 • Klicka på Handlingsmeny (IKON) och [Upprätta] för att tillföra utgiften till projektet.
 • Är utgiften fri från moms, ta bort momsbeloppet och klicka på Handlingsmeny (IKON) och [Upprätta] för att tillföra ändringen till projektet.
 • Väljs en annan valuta än standard, används den automatiska kursen för omräkning till den egna projektvalutan. Den använda valutakursen visas i fältet Kurs.

Traktamente

 • Klicka på utgiftstypen Traktamente eller Handlingsmeny (IKON) och [Ändra] ytterst till höger. 
  Reseinformation fylls automatiskt ut, men kan ändras efter behov.
 • Ange antalet för varje måltid i fälten F (Frukost), L (Lunch) och M (Middag).
 • Välj det tillhörande traktamentet från valmenyn Prisbasbelopp.
 • Klicka på Handlingsmeny (IKON) och [Upprätta] för att tillföra traktamentena till projektet.

Ospec. uppehälle

Utgiftsposten Ospec. uppehälle används för betalning av reseersättning.

 • Klicka på utgiftstypen Ospec. uppehälle eller Handlingsmeny (IKON) och [Ändra] ytterst till höger.
 • Skriv en beskrivande text i fältet Plats och välj den tillhörande satsen i valmenyn Prisbasbelopp.
 • Klicka på Handlingsmeny (IKON) och [Upprätta] för att tillföra specifikationen till projektet. Ospec. uppehälle beräknas per påbörjad dag.

Traktamente och ospec. uppehälle upprättas i Systemadministrationen / Registreringer. Alla fält med svart text kan redigeras/ändras.

Senast uppdaterad 11 jun 2020