Tidrapporteringar (ny)

Introduktion

Rapporten visar alla tidrapporteringar inom det valda filtret.

Beskrivning

Detta är en bra rapport, om du behöver en lista som innehåller alla uppgifter om varje tidrapportering. Den kan också exporteras till Excel i en utökad pivot-exportering och är lämplig vid uppdelning av data i olika områden.

Rapporten är användbar för:

  • För att gå igenom rapporterade timmar, t.ex. ett projekt, en kund, en medarbetare eller en avdelning.
  • För att exportera data till Excel för vidarebehandling med Excels pivoteringsverktyg.
  • För att upptäcka fel i projekts avtalsuppställningar och fakturering.
  • För att läsa alla kommentarer som lämnats på tidrapporteringarna.

Rapportvisning

  • Välj önskad period under Visning.
  • Genom att hålla ned CTRL-tangenten kan du markera flera projekt.
  • Under Visningsalternativ kan du välja, vilka extra kolumner som ska visas i rapporten.
  • Under Belopp kan du markera om du vill se belopp i rapporten, samt om det ska visas i både system- och projektvaluta.

Om du klickar på Utökade filtrerings- och visningsalternativ får du möjlighet att välja fler filter och lägga till extra kolumner till rapporten.

  • Gruppering av timmar och belopp ger dig möjlighet att välja hur du vill ha dina värden grupperade.
Senast uppdaterad 08 dec 2017