Datautdrag: Avtal

Introduktion

Denna rapport ger en översikt över projektens avtal. Rapporten är att bra hjälpmedel om du behöver följa upp fakturering och tidrapportering för avtal som avser fastpris eller timbank. Den är utformad för dataexport till Excel och kan därför utökas så att den tar med olika typer av rapporteringsdata som är relevanta för er.

Beskrivning

Välj vilket projekt du vill se en ekonomisk bedömning och ange relevant period, klicka sedan på Visa. Om du inte anger start- och slutdatum visas alla ekonomiska bedömningar som gjorts för projektet.

Det är möjligt att förfina din visning ytterligare t.ex. genom att välja ett specifikt avtal eller ekonomiska bedömningar skapade av en specifik medarbetare.

Du får nu en rad för varje ekonomisk bedömning som gjorts för projektet ̶ med tillhörande data och inställningar som fanns precis när de ekonomiska bedömningarna skapades.

Här följer en beskrivning av rapportens kolumner:

Ekonomisk bedömning: Här ser du vem som skapat en ekonomisk bedömning och när samt projektnamn, avtalstyp och projektnamn. Du kan även se vilken status projektet hade när den ekonomiska bedömningen skapades.
Budget, (timmar): Här ser du timbudgeten och avtalssumman som finns registrerade på projektet.
Budget (¤): Här ser du ekonomibudgeten för projektet och den er uppdelad i arbete, utgifter och resekostnader. Budgeten visas i er standardvaluta.
Betalningsplan och omsättningsfördelning (¤): Här ser du det totala värdet av er betalningsplan för varje avtal samt hur dess värden fördelar sig på arbete, utgifter och resor. Beloppen visas i er standardvaluta.
Realiserat, arbete (timmar): Här ser du antalet realiserade och intäktsförda timmar för projektet.
Realiserat, arbete (¤): Här ser du registrerade och intäktförda värden för ert projekt utifrån er timanvändning. Beloppen visas i er standardvaluta.
Realiserat, utgifter och resor (¤): Här ser du totala externa omkostnader och intäktsfört värde av dessa i projektet. Beloppen täcker både era registrerade utgifter och resekostnader. Beloppen visas i er standardvaluta.

Vill du arbeta vidare med data för att kunna analysera ändringar och framdrift för projektet bättre kan du exportera dina data till Excel.

Särskilda anteckningar

Förinställda sökningar kan sparas under Sidinställningar. Här kan du även justera vilket standardfilter (sökning) som ska användas när sidan öppnas och om sidan automatiskt ska visa de data som det specifika standardfiltret tar fram när du tar fram sidan.

När din standardvisning visas direkt sparar du tid och slipper göra manuella inställningar varje gång du vill se rapporten.

Senast uppdaterad 02 okt 2020