Dataudtræk: Kontrakter

Introduktion

Denne rapport giver en oversigt over projekternes kontrakter. Rapporten er god, hvis du har behov for at følge op på fakturering og tidsregistrering på fx klippekort og fastpriskontrakter. Rapporten er designet med eksport af data til Excel for øje, og kan derfor udvides til at indeholde alle interessante rapporteringsdata. 

Beskrivelse

Rapporten viser som standard alle aktive kontrakter på alle aktive projekter, og kan enkelt filtreres til andre visninger.

Filtrering

Kunde: Vis kun kontrakter på projekter for denne kunde
Projektleder: Vis kun kontrakter på projekter med denne projektleder
Projekt: Vis kun kontrakter på dette projekt
Kontrakt: Vis kun denne kontrakt (hvis du har flere kontrakter tilknyttet et enkelt projekt)
Kontrakttype**: Vis kun kontrakter af denne kontrakttype (op til otte mulige)
Projektstatus: Vis kun kontrakter på projekter med denne status. Bemærk: Hvis et projekt er afsluttet, så vil kontrakterne på projektet også være afsluttede
Kontraktstatus: Vis kun kontrakter med denne status
Kundekontakt: Vis kun kontrakter på projekter, hvor denne kontaktperson er sat som kundens kontaktperson under projektets indstillinger
Sælger*:Vis kun kontrakter på projekter, hvor denne medarbejder er sat som kundens primære eller sekundære ejer i TimeLogs kundedatabase
Partner*:Vis kun kontrakter på projekter, hvor denne medarbejder er partner på projektet
Projekttype:Vis kun kontrakter på projekter med denne projekttype
Projektkategori*:Vis kun kontrakter på projekter med denne projektkategori
Afdeling, projekter*:Vis kun kontrakter på projekter, som hører under denne eller underliggende afdelinger

*Disse filtreringsmuligheder kan være skjult, hvis de er slået fra i systemadministrationen, eller hvis de ikke er tilgængelige i din version af TimeLog.
** Vi har i alt otte mulige kontraktafregningstyper. Din version af TimeLog afgør, hvor mange kontrakter I har til rådighed. Læs om alle kontraktafregningstyperne i vores vejledning.

Visningsmuligheder

Rapporten indeholder en række visningsmuligheder, som udvider mængden af data, som vises.

Vis detaljerede kunde og projektoplysninger aktiverer kolonnerne projektnummer, kundenummer og kundenavn på det projekt og den kunde, som kontrakten er tilknyttet.

Vis detaljerede time- og udgiftsoplysninger aktiverer kolonnerne kontraktandel, kostpris, registreret værdi og bogført værdi til rapportens sektioner.

Vis dimensioner aktiverer kolonnerne projekttype og projektkategori.

Vis udgifter og rejseudgifter aktiverer sektionerne Kontraktarbejde, Kontraktens udgifter og Kontraktens rejseudgifter.

Vis projekt og kontraktstatus aktiverer sektionen Status med kolonnerne Projektstatus og Kontraktstatus.

Vis arbejde (t.) aktiverer sektionen Arbejde (t.) med tilhørende kolonner.

Data

Alt efter de valg, der er sat under visningsmuligheder og den aktuelle version af TimeLog, så vil rapporten levere følgende grupper af data:

Kunde: Kundenummer og kundenavn
Projekt: Projektnummer, projektnavn, projekttype og projektkategori*
Status: Projektstatus og kontraktstatus
Arbejde (t.): Budgetteret, registreret, estimeret* og indtægtsført og faktureret arbejde i timer
Kontraktsum (DKK): Budgetteret, registreret, estimeret* og indtægtsført og faktureret værdi (sum af arbejde, udgifter og rejser)
Kontraktarbejde (DKK): Budgetteret, registreret, estimeret*, indtægtsført og faktureret arbejde i beløb
Kontraktens udgifter (DKK): Budgetterede, registrerede, estimerede*, indtægtsførte og fakturerede udgifter 
Kontraktens rejseudgifter (DKK): Budgetterede, registrerede, estimerede, indtægtsførte* og fakturerede rejser

*Disse filtreringsmuligheder kan være skjult, hvis de er slået fra i systemadministrationen, eller hvis de ikke er tilgængelige i din version af TimeLog.

Specielle bemærkninger

Det er muligt at gemme prædefinerede søgninger under Sideindstillinger. Det er ligeledes her muligt at indstille, hvilket standardfilter (søgning) som er forvalgt, når siden åbnes, og om siden automatisk skal vise de data, som er indeholdt i dette standardfilter, når siden åbnes.

Det sparer tid, og du undgår at skulle lave manuelle handlinger, når du kommer ind på rapporten, og får din standardvisning med det samme.

 

Sidst opdateret 11 jun 2020