Bokföring – Projekt/pågående arbeten

Introduktion

Rapporten visar rapporterat och fakturerat arbete på pågående projekt. Bra när man vill ha överblick av fastprisprojekt.

Beskrivning

Rapporten ger en komplett överblick av de ekonomiska nyckeltalen på fastprisprojekt.
Rapporten är särskilt intressant, om ni arbetar mycket med fastprisprojekt och använder intäktsföring.

Rapporten är användbar för:

  • För att överblicka avtalvärde, fakturering och intäktsföring per kund/projekt.
  • För att beräkna pågående arbeten i realtid baserat på bokförda siffror.
  • För att beräkna täckningsbidrag per kund/projekt för en vald period.
  • För att se den mängd timmar/kostnader för både redovisade och oredovisade timmar/kostnader i en bild.

Rapportvisning

  • Välj önskade filter under Visning.
  • Under Visningsalternativ kan du sätta begränsningar på projekt, som ska visas i rapporten och välja att lägga till extra data till rapporten.

Särskilda anteckningar

Rapporten har ett speciellt filter, så att endast de projekt som har pågående arbeten visas. Detta gör rapporten mycket användbar för revisorer och redovisningspersonal.

Senast uppdaterad 08 dec 2017