Bokföring – Månatlig

Introduktion

Använd denna rapport för att se den månatliga omsättningen fördelat på kunder.

Beskrivning

Rapporten visar den månatliga omsättningen. Genom att klicka på tecknet + framför månaden, kan du vika ut den och se de kunder, som har fakturerats under den pågående månaden.

Rapportvisning

  • Välj önskade filter under Visning.
  • Under Visningsalternativ kan du välja, om du vill se fakturerade eller intäktsförda värden.

Särskilda anteckningar

Denna rapport utgår från rapporteringarnas faktureringsdatum och värden. D.v.s. rapporten tar endast med rapporteringar som är fakturerade.

Senast uppdaterad 08 dec 2017