Ändra timpriser

Introduktion

Rapporten används för att byta ut timpriser på allokerade och/eller rapporterade timmar.

Beskrivning

Rapportvisning

 • Välj önskat filter under Visning.
 • Under Visningsalternativ kan du välja, vilka extra data som ska visas i rapporten.

Byta timpriser på allokeringar 

I rapporten kan du se tidrapporteringar inom det valda filtret med angivande av det befintliga timpriset på rapporteringen.

 • I kolumnen Timpris kan du i en rullgardinsmeny välja ett annat timpris på rapporteringen.
 • Markera i kryssrutan, vilka rapporteringar du vill ändra.
 • Under Välj åtgärd finns det tre alternativ för att ändra timpriset:
  • på allokerade timmar: Ändra timpriset på allokeringarna, men påverkar inte redan rapporterade timmar.
  • på allokerade och rapporterade timmar: Ändra timpriset på allokeringar och timmar, som är rapporterade på fasen.
  • på allokerade och rapporterade timmar från ett speciellt datum: Ändra timpriset på allokeringar och timmar, som är rapporterade efter det valda datumet. Datumet ska väljas först när du har tryckt på ok.

Särskilda anteckningar

När du rättar timpriset på allokeringar, kommer det endast att påverka tidrapporteringar i framtiden. Men om du rättar både allokerade och rapporterade timmar, kommer du att ha möjlighet att göra rättelser från och med ett angivet datum. Notera att du inte kan använda ett datum i framtiden. Om du väljer ett datum som ligger framåt i tiden kommer dagens datum användas i stället.

Fakturerade tidrapporteringar är låsta och kan inte rättas.

Senast uppdaterad 11 jun 2020