Skift timepriser

Introduktion

Rapporten bruges til at udskifte timepriser på allokerede og/eller registrerede timer bagud i tiden.

Beskrivelse

Rapportvisning

 • Vælg de ønskede filtre under Visning.
 • Under Visningsmuligheder kan du vælge, hvilke ekstra data du ønsker vist i rapporten.

Udskift timepriser på allokeringer

I rapporten kan du se tidsregistreringer indenfor det valgte filter med angivelse af den eksisterende timepris på registreringen.

 • I kolonnen Timepris kan du i en drop down vælge en anden timepris på registreringen.
 • Marker i checkboksen, hvilke registreringer du ønsker at ændre.
 • Under Vælg handling har du tre muligheder for at ændre timeprisen:
  • på allokerede timer: Ændre timeprisen på allokeringerne, men påvirker ikke allerede registrerede timer.
  • på allokerede og registrerede timer: Ændre timeprisen på allokeringer og timer, der er registret på opgaven.
  • på allokerede og registrerede timer fra en specifik dato: Ændre timeprisen på allokeringer og timer, der er registreret efter den valgte dato. Datoen skal først vælges, når du har trykket ok.  

Specielle bemærkninger

Når du retter timepriser på allokeringer, vil det kun påvirke fremtidige tidsregistreringer. Hvis du imidlertid retter både allokerede og registrerede timer, vil du have mulighed for at rette fra og med en given dato. Vær opmærksom på at du ikke kan sætte datoen frem i tiden. Vælger du en fremtidig dato, vil dags dato blive brugt i stedet.

Fakturerede tidsregistreringer er låst og kan ikke rettes.

Sidst opdateret 11 jun 2020