Projektmallar - Ändringslogg

Introduktion

Denna rapport visar en loggfil över de ändringar som du har gjort i dina projektmallar samt en lista över de befintliga projekt som du har valt att uppdatera.

Det är inte möjligt att utföra handlingar i rapporten: den ger endast en överblick över ändringarna och deras status.

Beskrivning

Du börjar med att ange under vilken tidsperiod du vill se status för ändringar.

Under Filter väljer du en period och klickar sedan Visa.

Bredvid Visa-knappen finns en pil nedåt-funktion som låter dig spara nuvarande filter eller använda ett filter som du har sparat tidigare.

Under anpassade sidinställningar (klicka på kugghjulen överst till höger) kan du sedan välja om du vill använda detta filter som standard varje gång du öppnar rapporten.

Sedan får du en statuslogg med alla ändringar som utförts i dina mallar och tillhörande projekt.

Loggen är uppdelad som följer:

Information

Här ser du vilken projektmall som redigerats.
Om du har valt att uppdatera befintliga projekt samtidigt kommer du att kunna se vilka projekt som omfattas av din ändring och om uppdateringen lyckats eller ej.

Tryck på + för att se dessa detaljer. Här ser du även projektnummer och projektnamn.

Åtgärd

Här ser du vad som har ändrats i dina projekt.

Status

Har din uppdatering genomförts som väntat eller gick det inte att uppdatera din mall och/eller de projekt som bygger på den?

Tid och datum

Här visas när uppdateringen utfördes.

Särskilda anteckningar

Det är möjligt att spara fördefinierade filter under Sidinställningar (klicka på kugghjulen överst till höger). Här justerar du även vilket standardfilter som ska användas när sidan öppnas och om sidan automatiskt ska visa data utifrån denna standardfiltrering när sidan öppnas.

Senast uppdaterad 24 maj 2023