Projektskabeloner - Ændringslog

Introduktion

Denne rapport viser en ændringslog over de ændringer, du har foretaget på dine projektskabeloner, hvorefter du har valgt at opdatere eksisterende projekter.

Det er ikke muligt at foretage handlinger inde fra denne rapport, den giver udelukkende et overblik over dine ændringer og status på dem.

Beskrivelse

Du skal starte med at vælge, hvilken tidsperiode som du vil se status for dine ændringer på.

Under Filter vælger du en periode og trykker Vis.

Ved siden af Vis-knappen er der en pil-ned funktion, som åbner muligheden for at gemme nuværende filter eller hente og køre tidligere gemte filtre.

Under din personlige sideopsætning (tryk på tandhjulene i øverste højre hjørne) kan du herefter vælge, om du vil have dette filter som standard, hver gang du går ind i rapporten.

Herefter får du en statuslog over alle de ændringer, der er foretaget i dine skabeloner og de tilhørende projekter.

Loggen er inddelt i følgende:

Information

Her kan du se, hvilken projektskabelon som du har ændret i.
Har du valgt at opdatere eksisterende projekter samtidig, vil du kunne se hvilke projekter det er og om denne opdatering er succesfuld.

Tryk på +-tegnet for at se disse detaljer. Du kan her se projektnummer og projektnavn.

Handling

Her ser du, hvad der er blevet ændret på dine projekter.

Status

Er din opdatering gået som forventet eller har det ikke været muligt at opdatere din skabelon og/eller de tilknyttede projekter.

Dato og tid

Her er tidsstempel for opdateringen.

Specielle bemærkninger

Det er muligt at gemme prædefinerede filtreringer under Sideindstillinger (tryk på tandhjulene). Det er ligeledes her muligt at indstille, hvilket standardfilter som er forvalgt, når siden åbnes, og om siden automatisk skal vise de data, som er indeholdt i dette standardfilter.

Sidst opdateret 26 apr 2023