Fraværskalender

Introduktion

Fraværskalenderen giver dig et visuelt overblik over dine medarbejderes fravær fordelt på alle jeres fraværskoder i en given periode.

Beskrivelse

Filter

Øverst på siden vælger du hvilken periode, du gerne vil se registreringer for. Du vælger samtidig, om du vil se ugers startdato, ugenumre eller månedens navn i visningen. 

Vær særligt opmærksom på, at du i valglisten for Fraværskode har mulighed for at vælge flere fraværskoder på samme tid, så du får et overordnet billede af medarbejdernes ferie og fravær. Det kan hjælpe dig til at genkende fraværsmønstre, hvis du har behov for det.

Når du klikker på Vis, får du en grafisk visning af fraværet for dine medarbejdere.

Overblik over fraværskalenderen

Du kan ændre grafisk visning til venstre, og du har mulighed for at flytte kalendervinduet (perioden) tilbage eller frem i tiden ved at klikke på ◄ ►  ude til højre.

De farvede blokke viser dine medarbejderes fravær i den valgte periode:

  • Grøn = Ferie
  • Mørkegrå = Sygdom
  • Lysegrå = Weekend
  • Mørkepink = Egenbetalt fravær
  • Blå = Firmabetalt fravær
  • Lyserød = Helligdag

Løber den planlagte ferie hen over en weekend, bliver blokken brudt i to eller flere blokke. Hvis du holder musen over de farvede blokke, vises en detaljeret beskrivelse af fraværstypen.

De lodrette lysegrå blokke indikerer weekenddage (lørdage og søndage) og de lyserøde helligdage. Er der lyse blokke i en helligdagsmarkering, er helligdagen en halv helligdag (fx Nytårsaften og Grundlovsdag).

Specielle bemærkninger

Du skal altid have 100% zoom i din browser, når du bruger rapporten. Ellers vil du opleve, at farverne ikke passer korrekt ind i boksene.

Gemme filtre

Det er muligt at gemme dine filtre, så du ikke manuelt behøver at indstille dit filter hver gang.

Klik på den lille pil ved siden af knappen Vis og vælg Gem dette filter. Herefter vil du altid kunne finde dit gemte filter, når du klikker på den lille pil.

Hvis du har et filter, som du ønsker skal være standard, kan du under Sideindstillinger (klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne) vælge, hvilket af dine gemte filtre, du vil benytte som standardfilter. Hvis du markerer Hent data automatisk, så vil data baseret på dette filter blive vist med det samme, når du kommer ind på siden.

Sidst opdateret 01 maj 2020

Vil du registrere dit fravær?

Det gør du i din timeseddel.

Læs mere her