Personlig resursplanering

Introduktion

Rapporten visar din arbetsbelastning i förhållande till allokerade timmar och tillgänglig tid.

Beskrivning

I rapporten visas din arbetsbelastning under den valda perioden. Du kan se hur många timmar du är allokerad, samt hur många timmar du har tillgängliga.

Du kan välja att visa arbetsbelastningen i procent, timmar eller arbetsdagar.

Rapportvisning

  • Välj under Visning, hur du vill ha dina data grupperade och för vilken period du vill se data.
  • Under Visningsalternativ kan du välja, vilka extra data som du vill ska visas i rapporten.

Särskilda anteckningar

Tillgängliga timmar anger det antal timmar du har tillgång till i en given period för arbete, när semester, helgdagar och annan frånvaro har dragits av.

Senast uppdaterad 08 dec 2017