Arbetstidsspecifikation

Introduktion

Med denna rapport får du snabbt överblick över dina arbetstidsregistreringar och justeringar på enskilda lönekonton.

Beskrivning

Rapporten är i synnerhet bra när du vill skapa överblick över dina poster och skapa en helhetsbild av hur mycket tid du har rapporterat på semester, övertid och flextid. Vilka alternativ du ser styrs av dina inställningar i systemadministrationen.

Filter

Längst upp i filtret väljer du vilket lönekonto och vilken period du vill se. Du kan även välja att se alla konton på en gång. Om du bockar för Visa justeringar till höger, så kommer du se en extra kolumn med periodens justeringar.

Visning av resultat

När du klickar på Visa får du en lista med ditt namn och perioden till vänster medan dina lönekonton listas med var sin kolumn till höger.

I alla kolumner ser du hur många timmar eller dagar som rapporterats och saldot. Har du aktiverat spårning, kan du även se när justeringarna gjordes. Notera att dina lönekonton kan ha olika format. Formatet visas inom parantes bredvid kontots namn överst i kolumnen. Om du har ställt in löneregler med automatiskt intjänande läggs det intjänade till som justeringar på lönekontot och visas som justeringar i den här rapporten.

Om du har valt en lång period och scrollar nedåt i listan kommer du se en filterikon till vänster på skärmen. Om du klickar på den, kommer du tillbaka till filtret och kan göra en ny sökning.

Särskilda anteckningar

Det går att spara filter så att du inte behöver skapa samma om och om igen.

Klicka på den lilla pilen bredvid knappen Visa och välj Spara detta filter. Framöver  hittar du alltid dina sparade filter genom att klicka på den lilla pilen.

Om du har ett filter som du vill använda som standardfilter kan du under Sidinställningar (klicka på kugghjulet i översta högra hörnet) välja vilket av dina sparade filter som du vill använda som standard. Om du markerar Hämta data automatiskt så kommer data som detta filter genererar visas direkt när du kommer in på sidan.

Senast uppdaterad 30 sep 2022