Pipeline

Introduktion

Säljarpipelinen visar den pågående försäljningen och en avvägd prognos för den förväntade försäljningen, fördelat på säljare.

Beskrivning

Under Säljarpipeline kan du se en prognos/avvägd prognos för varje säljare.

Rapportvisning

  • Under Visning väljs önskat filter för sökningen.
  • Under Visningsalternativ kan du välja om du vill att prognos eller avvägd prognos ska visas.
  • Under Gruppering väljs om data ska grupperas per månad eller kvartal.
Senast uppdaterad 08 dec 2017