Justér projektbetalinger

Introduktion

Funktionen Juster projektbetalinger anvendes til at overskue og vedligeholde projektbetalinger på tværs af projekter. Funktionen er velegnet til den månedlige evaluering af, hvilke kontrakter og projekter som kan faktureres nu, og hvilke der må vente til senere. Virksomheder, som sælger andet end timer (fx kurser eller serverlicenser), kan dertil bruge funktionen til månedligt at opdatere oplysninger om antal og rabatter ét sted, inden der skal faktureres.

Beskrivelse

Funktionen viser som standard alle ikke-fakturerede betalinger på såvel aktive og inaktive projekter og kontrakter, som har betalingsdato i indeværende måned, og kan enkelt filtreres til andre visninger.

Filtrering

Kunde: Vis kun kontrakter på projekter for denne kunde
Projektleder: Vis kun kontrakter på projekter med denne projektleder
Projektstatus: Vis kun betalinger på projekter med denne status
Projekt: Vis kun kontrakter på dette projekt
Kontraktstatus: Vis kun betalinger på kontrakter med denne status
Kontrakt: Vis kun denne kontrakt
Kontrakttype: Vis kun kontrakter af denne kontrakttype (op til otte mulige)
Standardperiode: Vis kun betalinger med betalingsdato i denne foruddefinerede periode
Periode: Vis kun betalinger med betalingsdato i denne periode
Kundekontakt: Vis kun kontrakter på projekter, hvor denne kontaktperson er sat som kundens kontaktperson under projektets indstillinger
Sælger*: Vis kun kontrakter på projekter, hvor denne medarbejder er sat som kundens primære eller sekundære ejer i TimeLogs kundedatabase
Partner*: Vis kun kontrakter på projekter, hvor denne medarbejder er partner på projektet
Projekttype: Vis kun kontrakter på projekter med denne projekttype
Projektkategori*: Vis kun kontrakter på projekter med denne projektkategori
Afdeling, projekter*: Vis kun kontrakter på projekter, som hører under denne eller underliggende afdelinger

*Disse filtreringsmuligheder kan være skjult, hvis de er slået fra i systemadministrationen eller hvis de ikke er tilgængelige i din version af TimeLog.
** Vi har i alt otte mulige kontraktafregningstyper. Din version af TimeLog afgør, hvor mange kontrakter I har til rådighed. Læs om alle kontraktafregningstyperne i vores vejledning.

Visningsmuligheder

Rapporten indeholder en række visningsmuligheder, som udvider mængden af data, som vises.

Med Vis medgået tid kontrakter med løbende fakturering aktiveret vises også betalinger på kontrakter af typen Medgået tid – Standard kontrakt, som kører med løbende fakturering.

Med Vis fakturerede betalinger aktiveret vises også fakturerede betalinger.

Med Vis interne projekter aktiveret vises også betalinger på interne projekter.

Data

Interfacet indeholder følgende kolonner, som alle også findes på de enkelte betalinger i projekternes betalingsplaner:

Kunde: Projekt: Kundenavn, Projektnavn og projektnummer (i parentes)
Kontraktnavn: Navnet på den kontrakt, som betalingen er tilknyttet
Varenummer: Betalingens varenummer. Kun synligt, hvis funktionen Varenumre er aktiveret i systemadministrationen
Betaling: Betalingens navn
Kommentar: Betalingens interne kommentar. Eksempel på tekst: ”Kan ikke faktureres før John siger ok”
Fakturadato: Forventet faktureringsdato for betalingen. Når betalingen er faktureret erstattes datoen med den endelige bogføringsdato på den faktura, som betalingen er placeret på
Antal & Enhed: Antal er som 1 og Enhed ”-” på de fleste kontrakttyper. Men hvis man ønsker at kommunikere fx Vis antal solgte kurser eller Antal overvågede servere, så kan man her ændre antallet til det aktuelle antal og med en relevant enhed – fx stk. Ved fakturering overføres disse oplysninger til fakturalinjen
Enhedspris: Pris per enhed før rabatter
%: Aftalt rabat
Valuta: Betalingens valuta (samme som projektvaluta)
Beløb: Betalingens beløb i valuta
Klar til fakturering: Det runde ikon er klikbart med musen. Klikkes med musen skifter betalingen status til/fra Klar til fakturering.
Er ikonet gråt og rundt , så er betalingen ikke markeret som klar til fakturering, og den planlagte faktureringsdato er ikke overskredet. Er ikonet rødt og rundt , så er betalingen ikke markeret som klar til fakturering, og den planlagte faktureringsdato er overskredet. Er ikonet grønt og har form som et flueben , så har betalingen status som klar til fakturering.

Hvis en eller flere betalinger er markeret i resultattabellen, så er det med funktionen Vælg handling over tabellen til højre muligt at slette de valgte betalinger eller at flytte faktureringsdatoen til dags dato, en måned frem, tre måneder frem eller et år frem.

Alle viste betalinger kan eksporteres til bl.a. Excel for videre behandling.

Specielle bemærkninger

Det er muligt at gemme prædefinerede filtreringer og layouts under Sideindstillinger. Det er ligeledes her muligt at indstille, hvilket standardfilter som er forvalgt, når siden åbnes, og om siden automatisk skal vise de data, som er indeholdt i dette standardfilter, når siden åbnes.

Det sparer tid, og du undgår at skulle lave manuelle handlinger, når du kommer ind på rapporten, og får din standardvisning med det samme.

AUTOGEM: Bemærk at denne side gemmer automatisk hver gang du ændrer og forlader et felt. Der kan godt være en kort forsinkelse på gemmehandlingen, så forlad ikke siden, før det sidste felt, du har rettet, blinker grønt som tegn på, at data er gemt.

 

Sidst opdateret 08 apr 2021