Ressourceplanlægger

Introduktion

Se medarbejdernes projektbelastning og planlæg hvornår arbejdet skal udføres.

Beskrivelse

Ressourceplanlæggeren har stærke funktioner, der alle baserer sig på medarbejdernes allokerede timeantal.

Som standard viser rapporten medarbejdernes arbejdsbelastning i den valgte periode, hvor deres ikke registrerede timer i forhold til deres allokering er jævnt fordelt over de enkelte opgavers perioder.

Herefter kan du bestemme præcis, hvor mange timer dine medarbejdere skal arbejde på hvilke projektopgaver på f.eks. dagsniveau.

Som den tredje funktion kan rapporten vise en estimeret omsætning, hvis de allokerede timer registreres ifølge ressourceplanlægningen i rapporten. Til denne beregning benyttes timesatsen på de allokerede timer.

Sådan benytter du …

Ressourcefilter vælges den/de medarbejdere, der skal medtages i rapporten, samt hvilken gruppering og periode der skal vises i tabellen.

Projektfilter kan der filteres yderligere på hvilke projekter, der skal medtages, samt hvilke projektinformationer der skal indgå i rapportens tabelkolonner.

Da denne rapport ofte benyttes med forskelligt fokus, er det muligt at gemme filtervalgene efter man har fremstillet rapporten med klik på Vis.

Bruger du TimeLog Tracker til Outlook?

Når du booker aftaler i Outlook, bliver ressourceplanlæggeren automatisk opdateret med de oplysninger, som du lægger på aftalen. Du bestemmer hvilket projekt og hvilken opgave, som tiden skal lægges på, og bookninger i fremtiden vil fremgå i ressourceplanlæggeren.

Du ser dermed den egentlige belægningsgrad for medarbejderne, og du undgår uventede overraskelser i ressourceplanlægningen. Derudover får du samtidig et automatisk omsætningsforecast for den kommende periode, der giver indblik i, hvor meget du kan forvente at fakturere baseret på de planlagte aftaler i Outlook.

Hvis der er en lille trekant på timeantallet, så betyder det, at der ligger en eller flere aftaler fra Outlook og/eller, at der er foretaget en manuel bookning.

Hvis der er registreret flere timer i Outlook, end der er booket direkte i ressourceplanlæggeren, så er det dét antal timer, som du vil se i ressourceplanlæggeren. Timerne lægges ikke sammen, så hvis du booker flere timer i ressourceplanlæggeren, end du har registreret i Outlook, så er det de timer, du vil se i ressourceplanlæggeren.

Et eksempel: Hvis du registrerer 4 timer i Outlook, og der i forvejen var booket 2 timer manuelt i ressourceplanlæggeren, vil der stå 4 timer i ressourceplanlæggeren. Du vil stadig kunne se registreringen fra Outlook og den manuelle booking i ressourceplanlægningen i listen nedenfor.

Specielle bemærkninger

Opsætninger af referencedag, der benyttes ved beregning af Mandedage, og rettigheder til at ændre på medarbejderbelastningen, udføres i Systemadministration -> Rapporter -> KPI indstillinger.

Øverst til højre i rapporten finder du en stribe links til relaterede rapporter og funktioner. Linket til Booket vs. registreret arbejde er til en rapport, der tjekker om medarbejderne har registreret den arbejdstid, der er blevet booket direkte på arbejdsdage.

Vær opmærksom på at værdiberegningen på fastpris er baseret på en gennemsnit fordeling af restværdien af kontrakten ligeligt fordelt på de resterende timer på budgettet. Den gennemsnitlige timepris beregnes som: (kontraktværdi-estimeret værdi) / (timer budget – estimeret timer).

Vores procesdokument Vejledning til ressourcestyring giver en detaljeret gennemgang af de enkelte visningsmuligheder, samt information om hvordan man læser/ændrer rapportens timefordeling i den valgte periode.

Sidst opdateret 25 maj 2020