Lønperioder

Introduktion

Du bruger siden Lønperioder under Medarbejdere til at markere og se status på de udførte lønoverførsler.

Beskrivelse

Brugen af lønperioder sikrer kvaliteten i din lønkørsel, så det er de rigtige data, der kommer over i lønsystemet. Husk at aktivere funktionen for de roller, der skal have adgang til den. Du kan læse mere om rollestyringen ved at klikke her.

Filter

Øverst i filteret har du flere valg alt efter din opsætning af TimeLog:

  • År: Her vælger du det år, som du vil se lønperioder for. Som standard er indeværende år valgt
  • Juridisk enhed: Her vælges, hvilken juridisk enheds  lønperioder du ønsker at håndtere
  • Aflønningsperiode: Her vælger du, hvilken aflønningsperiode  du vil håndtere. Husk at håndtere alle benyttede aflønningstyper

Når du i filteret har valgt, hvad du gerne vil se, så klikker du på Vis ude til højre.

Gemme filtre

Det er muligt at gemme dine filtre, så du ikke manuelt behøver at indstille dit filter hver gang.

Klik på den lille pil ved siden af knappen Vis og vælg Gem dette filter. Herefter vil du altid kunne finde dit gemte filter, når du klikker på den lille pil.

Hvis du har et filter, som du ønsker skal være standard, kan du under Sideindstillinger (klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne) vælge, hvilket af dine gemte filtre, du vil benytte som standardfilter. Hvis du markerer Hent data automatisk, så vil data baseret på dette filter blive vist med det samme, når du kommer ind på siden.

Lønperioder

Til venstre ser du dine lønperioder, og for hver periode er der til højre en løndato og to kolonner markeret med Overført og Afsluttet.

Et flueben betyder, at overførslen er afsluttet.

En grå prik betyder, at overførslen ikke er afsluttet.

Du kan klikke på ikonerne for at skifte mellem de to statusmarkeringer.

Når en lønoverførsel er udført på alle løngrupper, kan du klikke på den grå prik i kolonnen Udført ud for den aktuelle periode. Når lønkørslen er afsluttet i lønsystemet, kan du klikke på den grå prik i feltet Afsluttet ud for den aktuelle periode.

Når du har markeret en periode som overført, er det ikke muligt at overføre yderligere løndata til lønsystemet.

Hvis du bruger Zenegy

Hvis du har behov for at genoverføre en medarbejders løndata, skal medarbejderens allerede overførte løndata slettes i lønsystemet, hvorefter du skifter status i alle felterne til ikke at være udført. Hvis der allerede ligger data i Zenegy, og du forsøger at overføre igen, så vil der komme en fejl, som du kan se i integrationsloggen.

Sidst opdateret 11 jun 2020