Attesteringar och godkännanden

Introduktion

På denna sida väljer du om tidrapporteringar och utgifter ska attesteras/godkännas samt hur det ska ske.

Beskrivning

Konfigureringen sker i Systemadministration-> Godkännandeflöden för tid och utgifter.

Godkännande av tidrapporter

Godkännande av tidrapporter kan ske på tre sätt:

  • Ingen markeras om tidrapportering inte behöver godkännas
  • Medarbetarens tidrapport ska godkännas markeras om tidrapportering endast ska godkännas av närmsta ledare
  • Medarbetarens tidrapporter ska först godkännas av projektledaren och därefter av avdelningschefen markeras om tidrapportering ska godkännas av närmsta ledare och projektledare.

Godkännande av inköp/utlägg

Genom att markera varje steg anger ni hur många steg som vill ha i processen.
Godkännande av utlägg och reseutgifter görs via rapporten Godkänn resekostnader och utgifter under menyn Medarbetare.

Attestering av fakturor och fakturaunderlag

Om du bockar av Visa knappen ”Klar för bokföring” under utkast, får du möjlighet att markera dina fakturautkast som klara att bokföras när du jobbat klart med utkastet.

Genom att använda roller i medarbetarnas profiler kan du definiera vem som kan färdigställa fakturautkast och vem som kan göra själva bokföringen.

Att endast utkast som är klara för fakturering kan bokföras medför en slags intern kvalitetssäkring. På så sätt garderar du dig t.ex. mot att utkast som saknar information från kunden bokförs av misstag.

Regler för stängning av tidrapporter

Här kan du ange om dina medarbetare ska få meddelanden när de skickar in sin tidrapport, t.ex. ett meddelande om att de inte har tidrapporterat. Som standard är Inga regler/varningar valt.

Du kan välja följande alternativ:

  • Inga regler/varningar
  • Visa varning i gränssnittet ”Skicka in för godkännande” om medarbetaren har rapporterat mindre än normal arbetstid.
  • Tidrapporten kan inte stängas om medarbetaren har rapporterat mindre än normal arbetstid.
  • Visa varning i gränssnittet ”Skicka in för godkännande” om medarbetaren har rapporterat 0 timmar under en vecka
  • Tidrapporten kan inte stängas om medarbetaren har rapporterat 0 timmar under en vecka.
Senast uppdaterad 14 apr 2021