Utgifter

Introduktion

Dina kollegor och du kommer att ha möjligheten att upprätta utgifter och knyta det till ett projekt.

Beskrivning

Lägg in utgifter

När man upprättar utgifter knyts utgiften till en kund och ett projekt. Utgifter användas som ett underlag till den interna redovisningen av en medarbetares utlägg samt till fakturering av kunder för utgifter bundna till specifika projekt. 

  • Välj den Kund och det Projekt som utgiften skall knytas till.
  • Välj Utgiftstyp och Leverantör i valmenyerna. Utgiftstyperna upprättas/ändras i Systemadministrationen. Saknad Leverantör upprättas via länken [Ny leverantör].
  • Ange ev. Faktura nr från leverantörens faktura och Datum för utgiften.
  • I fältet Belopp inkl. moms skrivs den utgift som framgår i leverantörens faktura och moms beloppet fylls automatiskt ut.
  • Köpets valuta väljs i valmenyn Valuta. Dagskursen blir automatiskt uppdaterad, men är öppen för ändringar.
  • Fälten Kostpris inkl. moms SEK och Kostpris exkl. moms SEK räknas automatiskt ut med den valda valutan och valutakursen.
  • Är Påslag % aktiverat kan man lägga till ett påslag på utgiften. Resultatet av Kostpris exkl. moms SEK gånger Påslag % anges i fältet Försäljningspris SEK.
  • I valmenyn Betalningsmetod anges vilken betalningsmetod som använts.
  • Man kan skriva en notering angående inköpet i Kommentar fältet. Kommentaren används vid fakturering av kunden.
  • Klicka på knappen Spara för att tillföra utgiften till projektet.
Senast uppdaterad 11 jun 2020