Pivot-rapport

Introduktion

Denna rapport används för att göra utdrag av rapporteringar med olika periodisering och grupperingar.

Beskrivning

I rapporten visas ett utdrag av data.

Rapportvisning

 • Välj önskat filter under Visning.
 • I Gruppering väljer du vad dina data ska grupperas efter.
 • Under Visningstyp kan du välja om data ska visas som en tabell eller som ett diagram.
 • Väljer du Tabell:
  • Under Visa kan du välja, vilka data som ska visas i rapporten.
  • I Periodisering väljs den periodisering du vill ha. Om ingen väljs, syns endast data som en total för den valda perioden.
 • Väljer du Diagram:
  • Välj under Visningstyp, vilken typ av diagram du vill ha.
  • Under Visningsalternativ väljer du om data ska visas som timmar eller procent.

Särskilda anteckningar

Om du väljer att visa data som ett diagram, kan du klicka på diagrammet och få en detaljerad översikt av de rapporteringar, som den del du har klickat på innehåller.

Senast uppdaterad 11 jun 2020