Bokföring – Kunder

Introduktion

Använd denna rapport för att se din omsättning fördelat på kunder.

Beskrivning

Rapporten visar den sammanlagda omsättningen på en kund fördelat på projekt.

Rapportvisning

  • Välj önskade filter under Visning.
  • Under Visningsalternativ kan du välja, om du vill se extra data i tabellen, samt om du vill se fakturerade eller intäktsförda värden.

Särskilda anteckningar

Denna rapport utgår från rapporteringarnas faktureringsdatum och värden. D.v.s. rapporten tar endast med rapporteringar som är fakturerade.

Senast uppdaterad 08 dec 2017