Arbete – projekttyper

Introduktion

Denna rapport visar den rapporterade tidsfördelningen på projekttyper i både timmar och värde.

Beskrivning

I rapporten visas en lista över alla projekttyper med en fördelning av arbetet i perioden, och det visas i både tid och värde.

Om du klickar på det rapporterade timantalet, visas en översikt av de enskilda tidrapporteringarna.

Rapporten är användbar för:

  • Att analysera vilka projekttyper som genererar störst omsättning.

Rapportvisning

  • Välj önskad period under Visning.
  • Under Visningsalternativ kan du välja om du vill att tomma rader ska döljas. Rapporten visar som utgångspunkt alla typer av projekt, oavsett om det finns rapporteringar på dem eller inte.
Senast uppdaterad 08 dec 2017