Import från MS Project

Introduktion

Importera dina projekt från Microsoft Project till TimeLog.

Beskrivning

När projektplaneringen i Microsoft Project är klar, kan du med en enkel exportfil överföra Microsoft Projects projektplan till TimeLog. Här väljs en kund och ett projektnamn, och därefter är det möjligt att rapportera tid med detsamma, eftersom det går att importera resursplaneringen.

Så här använder du importfunktionen

I TimeLog:

 • Hämta vår MS Project macro via länken under åtgärder överst till höger.

I MS Project:

 • Öppna filen MS Project Export Macro.mpt i MS Project.
 • Öppna det projekt i MS Project, som du vill överföra till TimeLog.
 • Kör makron TimeLog_Project_XML_Export, som i MS Project 2007 finns under Funktioner -> makro (Tools -> Macro) och i MS Project 2010 och nyare är placerad under fliken Visning -> makro (View -> Macro).
 • MS Project visar nu, hur många aktiviteter (uppgifter i MS Project), milstolpar och allokeringar, som kunde exporteras till den datafil (XML), som ska importeras i TimeLog.
 • Namnge och spara datafilen, där du kan hitta den. Resten av importen sker i TimeLog.

I TimeLog:

 • Utse datafilen (och inte MS Project-filen) under Filplacering ovan.
 • Tryck Fortsätt.
 • Filen är nu uppladdad till TimeLog.
 • Ange projektets inställningar.
 • Tryck Importera.

Särskilda anteckningar

TimeLog stöder projektplaner med fem nivåer per aktivitet.

Senast uppdaterad 08 dec 2017