Flytta timmar

Introduktion

Använd rapporten till att flytta en eller flera tidrapporteringar från ett projekt till ett annat.

Beskrivning

Rapportvisning

  • Välj önskat filter under Visning.
  • Under Visningsalternativ kan du välja till data som ska med i rapporten.

Flytta tid

I rapporten kan du se tidrapporteringar inom valt filter med information om vilket projekt och vilken uppgift rapporteringen ligger på.

  • I kolumnen Nytt projekt/uppgift väljer du det projekt och den uppgift som du vill flytta rapporteringen till.
  • Om du klickar på Dela till höger om strecket kan du dela upp tidrapporteringen på två projekt/uppgifter.
  • Klicka på Spara när du har flyttat den tid du vill.

Särskilda anteckningar

Det inte är möjligt att flytta tid till projekt som har status Färdigt, Arkiverat eller Annullerat eller uppgifter som har status Avslutad.

Senast uppdaterad 11 jun 2020