Resursplanerare

Introduktion

Se medarbetarnas projektbelastning och planera när arbetet ska utföras.

Beskrivning

Resursplaneraren har värdefulla funktioner som alla bygger på medarbetarnas allokerade timantal.

Som standard visar rapporten medarbetarnas arbetsbelastning i vald period där deras ej rapporterade timmar i allokeringen fördelas jämnt över de enskilda aktiviteternas perioder.

Härefter bestämmer du exakt hur många timmar dina medarbetare ska jobba på olika projektaktiviteter t.ex. per dag.

Som tredje funktion kan rapporten visa en förväntad omsättning, förutsatt att alla allokerade timmar kommer rapporteras i enlighet med resursplaneringen. Kalkylen bygger på timpris för allokerade timmar.

Så använder du …

Resursfilter väljer den/de medarbetare som ska ingå i rapporten samt vilken gruppering och period som ska visas i tabellen.

Projektfilter kan filtrera ytterligare, t.ex. vilka projekt som ska ingå, samt vilken typ av information som ska tas med i rapportens tabellkolumner.

Eftersom denna rapport ofta används i olika syften kan du spara din filtrering efter att du har anpassat rapporten genom att klicka på Visa.

Använder du TimeLog Tracker för Outlook?

När du bokar in möten i Outlook kommer resursplaneraren automatiskt att uppdateras med information som du lägger in på själva kalenderhändelsen. Du bestämmer vilket projekt och vilken fas som tiden ska registreras på och framtidiga bokningar kommer att visas i resursplaneraren.

På så sätt får du fram den faktiska beläggningsgraden för medarbetarna och kan undvika överraskningar vid resursplaneringen. Dessutom får du även en automatisk omsättningsprognos för den kommande perioden som ger inblick i hur mycket du kan förvänta att fakturera utifrån planerade möten/händelser i Outlook.

Om en liten trekant visas vid timtalet betyder det att det finns en eller flera händelser från Outlook och/eller att det finns en manuell registrering.

Om det finns fler registrerade timmar i Outlook än vad som bokats direkt i resursplaneraren, så kommer det vara timmarna från Outlook som visas i resursplaneraren. Timmarna summeras inte så om du bokar flera timmar i resursplaneraren än vad du har registrerat i Outlook, så är det de timmarna som du kommer se i resursplaneraren.

Till exempel: Om du registrerat 4 timmar i Outlook och sedan tidigare hade bokat 2 timmar manuellt i resursplaneraren, kommer det att stå 4 timmar i resursplaneraren. Du kommer fortfarande kunna se registreringen i Outlook och den manuella bokningen i resursplaneraren i listan här under.

Särskilda anteckningar

Inställningar av referensdag som används för att beräkna Man-dagar och behörighet att redigera medarbetarbelastningen, ändras i Systemadministration -> Rapporter -> Inställning av KPI-modul.

Överst till höger i rapporten hittar du en serie länkar till relaterade rapporter och funktioner. Länken Bokat jmf. registrerat arbete är till en rapport som kontrollerar om medarbetarna har tidrapporterat den tid som bokades direkt på arbetsdagar.

Notera att värdeberäkningen för fastpris bygger på en genomsnittlig fördelning av avtalets restvärde över återstående timmar som finns kvar i budgeten. Det genomsnittliga timpriset beräknas som: (kontraktvärde-estimerat värde) / (timmar budget – estimerade timmar).

Vårt processdokument vägledning till resurshantering ger en detaljerad introduktion till olika visningsalternativ, information om hur man läser/ändrar rapportens timfördelning under en given period.

 

Senast uppdaterad 11 jun 2020