Öppna en redan attesterad period

Introduktion

I Attestera veckorapporter får du överblick över medarbetares tid och frånvaro som du ska godkänna. Här kan du öppna en medarbetares äldre timrapporter igen.

Denna funktion är endast till tillgänglig för TimeLog-kunder som registrerade tid i systemet innan den 1. maj 2017.  

Beskrivning

Klicka på blixtikonen och välj Öppna period igen   så kommer fönstret visas.

Här kan du sedan öppna en redan attesterad period som skapades innan systemet gick över till den nya tidrapporteringsfunktionen och ändra registreringen för en aktuell medarbetare.

 Välj medarbetare och en datumintervall som ligger före tidrapporteringens migreringsdatum, alltså det datum när ni gick över från den gamla tidrapporteringen till den nya. Se ert specifika datum i fönstret.

 Notera att ändringar för medarbetaren inte tas med i flex- och löneberäkningar för perioden då dessa data låstes vid migreringen. Det kommer alltså endast påverka projekten. Det är inte heller möjligt att ändra registeringar som redan har fakturerats.

Särskilda anteckningar

Du kommer endast kunna se denna funktion under blixtikonen om du har använt TimeLog innan den 1 maj 2017.

Senast uppdaterad 11 jun 2020