Trimma ditt företag

Trimma ditt företag

Låt oss hjälpa er med att skapa värde av er investering i TimeLog så att ni når er målsättning!

Ni har investerat i TimeLog för att stödja era interna affärsprocesser. Vi kan hjälpa er att få mesta möjliga utbyte av er investering med utgångspunkt i de behov ni har i just er organisation.

Oavsett om ni nyligen bekantat er med systemet eller om ni har använt det i många år, så finns det alltid möjlighet att ta er användning ett steg vidare och få systemet att stödja era processer optimalt.

Ett pussel – 1000 bitar

Vi beskriver ofta TimeLog som ett pussel med tusen bitar – det går inte att lägga alla bitar på en gång och flera av bitarna kan mycket väl ligga ensamma tills de placeras i rätt sammanhang.

Genom att börja på ett ställe och successivt bygga på användandet allt eftersom ni får mer erfarenhet, blir ni så småningom redo att prova nya funktioner och processer.

Precis som när det gäller pussel, så går det fortare att nå slutmålet om man jobbar med en partner än om man ska göra allt själv, särskilt om man samtidigt har andra uppgifter som också kräver uppmärksamhet.

Vi hjälper er att identifiera era behov

Ert företag är inte statiskt- det förändrar sig i takt med att ni utvecklar nya, eller ändrar befintliga, affärsprocesser. Vi kan hjälpa er att skapa stöd för dessa i TimeLog. På så sätt kan ni växa med systemet och få fullt utbyte av alla möjligheter när det passar er organisation.

Testa oss gärna! Ibland upplever vi att användare jobbar i Excel vid sidan av TimeLog. Skicka dem till oss, så kan vi tillsammans se på om dessa uppgifter kan hanteras i TimeLog. Det kan vara smidigare att samla allt på ett ställe och även spara tid i administration.  

Lär dig de nya funktionerna med hjälp av oss

TimeLog utvecklar sig konstant – precis som ditt företag – och förbättringarna är både små och stora. Vår erfarenhet är att alla kunder inte har resurser att testa och implementera dessa ändringar. Lås oss hjälpa er – det kanske är så att en av nyheterna är just det ni behöver i vardagen.

Kontakta oss på enterprise@timelog.com.