Vejledninger

Vejledninger

Til den nyeste version af TimeLog

TimeLogs vejledninger og procesdokumenter gennemgår opsætningen af forskellige funktionaliteter i TimeLog samt forskellige processer.

Kontraktstyring

I dette dokument gennemgår vi de mest normale kontrakttyper i konsulentvirksomheder og deres anvendelse.

Quick guide til timeprishåndtering

TimeLog har mulighed for automatisk at vælge hvilken timepris, der skal benyttes i projektet og på de enkelte faser.

To-trins godkendelse af tidsregistreringer

Lær at bruge modulet projektledergodkendelse i TimeLog og hold styr på projekters tidsregistreringer.

Automatisk indtægtsføring

Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog med eller uden udvidelsen TimeLog Indtægtsføring.

Økonomisk projektstyring

Omdrejningspunktet i TimeLog er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele.

ETC – sæt strøm til projektstyringen

Med ETC – Estimated Time to Completion – har I altid et overblik over projektets plan og fremdrift sammen med et solidt værktøj til at styrke kommunikationen mellem projektleder og projektdeltagere.

Projektstatus, fasestatus og projektstadier

Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier på projekter.

Ressourcestyring i TimeLog

Få styr på medarbejdernes tid med TimeLogs ressourceplanlægger. Book ressourcerne direkte i planlægningsværktøjet og følg op på booket vs. registreret arbejde.

Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere

Få overblik over, hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser i TimeLog.

Procescenteret i TimeLog

Gør brug af interne processer og husk både dig selv og dine kolleger på, hvordan opgaver udføres i TimeLog.

Strategisk tidsregistrering

Dette whitepaper handler om strategisk tidsregistrering som værktøj til at opnå bedre resultater, der kan forbedre bundlinje og skabe grobund for vækst i fremtiden.