Fakturamodul

Introduktion

Opsætning af generelle fakturaindstillinger.

Beskrivelse

På denne side indstilles de overordnede opsætninger til fakturering.

Sådan benytter du…

 • Datointerval
  Her vælges hvilket datointerval, der skal benyttes til visning af fakturapotentiale i Debitorliste – faktura. Hvis du ikke ønsker at være begrænset til at se en måneds potentiale, skal du markere Ingen startdato.
 • Faktura features
  • Marker Intern note på faktura, hvis der er behov for en intern kommentar på fakturaer. Denne kommentar kommer ikke med på fakturaprintet.
  • OIOXML (e-fakturering) skal markeres, hvis fakturaer til offentlige kunder skal have tilføjet deres EAN nr.
  • Marker Aktivér varenumre, hvis regnskabssystemets varenumre (finanskonti) skal benyttes ved fakturering.
 • Decimaler og afrunding benyttes til at bestemme antal decimaler og afrundingsmetode, der skal benyttes på fakturaerne.
 • Begrænsninger på tekstfelters længde
  Her kan der indføres en begrænsning på antal tegn på de forskellige tekstlinjer på en faktura.
 • XML-eksport
  Hvis der er behov for at eksportere TimeLog-fakturaer i XML-format, markeres Eksport af fakturaer til XML. Herefter vælges hvor eksporten skal sendes til, samt hvilke fakturatyper og data eksporten skal indeholde.
 • Firma
  Her angives dit lands standardmomssats. Momssatsen vil blive erstattet på fakturaen, hvis en udgift er oprettet med en anden momssats.
  Den valgte start måned for jeres Regnskabsår benyttes i alle rapporter, hvor der kan vælges en standardperiode (fast defineret periode). Valget Dette år og Forrige år vil vise dette regnskabsår eller forrige regnskabsår.

Specielle bemærkninger

Sammenkædning af regnskabssystemets varenumre med projektdimensioner udføres i Systemadministration -> Økonomi -> Varenumre.
Se brugervejledning Opsætning – Fakturaeksport til XML-fil. {link}

Sidst opdateret 14 jul 2020