Rejser

Introduktion

Du og dine medarbejdere kan oprette rejser med tilhørende udgiftsposter.

Beskrivelse

Oprettelse af en rejse

Ved oprettelse af rejse tilknyttes udgifterne til en kunde og et projekt. Rejsen bruges som grundlag for afregningen af medarbejderens udlæg samt til fakturering af kunder, når der forekommer rejseudgifter i forbindelse med projekter. Der kan også tilknyttes diæter og ophold i forskellig valuta på en rejse.

Find Rejse under Registreringer

 • Vælg den kunde og det projekt som rejsen skal tilknyttes.
 • Indtast rejseoplysningerne: afrejsedestination, afrejsedato, destination og hjemkomstdato.
 • Beskriv Rejsens formål. Teksten bliver angivet på kundens faktura. Klik på Gem for at oprette rejsen.
 • Medarbejderens tidligere rejser i forbindelse med det valgte projekt, listes i tabellen under hovedoplysningerne og kan redigeres med Handlingsmenuen (IKON) og [Redigér] yderst til højre.
 • Klik på navnet for udgiftstypen eller benyt Handlingsmenuen (IKON) og [Redigér] til højre for den ønskede udgiftstype. 

Rejser registreres uden moms på projekterne.

Udgifter på regning

 • Klik på udgiftstypen Udgift på regning eller Handlingsmenuen (IKON) og [Rediger] yderst til højre.
  Ret eventuelt Dato for udgiften og tilføj Fakturanr.UdgiftstypeKommentarBetalingsform og Kostpris inkl. moms. Momsbeløbet udregnes automatisk.
 • Klik på Handlingsmenuen (IKON) og [Opret] for at tilføje udgiften til projektet. 
 • Er udgiften uden moms, slettes momsbeløbet, og der klikkes på Handlingsmenuen (IKON) og [Opdater] for at tilføje ændringen til projektet.
 • Vælger du en anden Valuta end din standard-valuta, benyttes det automatiske kursoptag til omregning til den valgte projektvaluta. Den benyttede kurs vises i feltet Kurs.

Diæter

 • Klik på udgiftstypen Diæter eller Handlingsmenuen (IKON) og [Rediger] yderst til højre. Rejsedata udfyldes automatisk, men kan rettes efter behov.
 • Angiv antallet for hvert måltid på rejsen i felterne M (morgenmåltid)F (frokostmåltid) og A (aftenmåltid).
 • Vælg den tilhørende diætsats fra valglisten Enhedspris.
 • Klik på Handlingsmenuen (IKON) og [Opret] for at tilføje diæterne til projektet.

Ophold uspecificeret

Udgiftsposten Ophold uspecificeret benyttes til afregning af rejsegodtgørelse.

 • Klik på udgiftstypen Ophold uspecificeret eller Handlingsmenuen (IKON) og [Rediger] yderst til højre.
 • Skriv en beskrivende tekst i feltet Lokation og vælg den tilhørende sats i valglisten Enhedspris.
 • Klik på linket Handlingsmenuen (IKON) og [Opret] yderst til højre for at tilføje specifikationen til projektet. Ophold uspecificeret afregnes pr. påbegyndt dag.

Diætsatser (herunder Enhedspriser for uspecificerede ophold) opsættes i Systemadministrationen / Registreringer).  Alle felter med sort tekst kan redigeres/ændres.

Sidst opdateret 01 maj 2020