Fravær/produktivitet

Introduktion

Rapporten giver et overblik over medarbejdernes tidsregistreringer fordelt på intern/ekstern tid, projekter, support og lønkoder.

Beskrivelse

Rapporten viser en oversigt over medarbejdernes fravær og arbejde. Du kan se medarbejdernes normtid, og hvordan deres registreringer fordeler sig på internt og eksternt arbejde.

I sektionen Fordeling, intern tid ser du, hvordan den interne tid fordeler sig på interne projekter, interne supportsager og lønkoder med registreringer i perioden.

Rapportvisning

  • Vælg den ønskede periode under Visning.
  • Under Visningsmuligheder kan du vælge om du vil se fravær/produktivitet i timer eller procent.

Specielle bemærkninger

Alle lønkoder medtages i rapporten, både dem hvor omkostningerne afholdes af virksomheden og hvor omkostningerne afholdes af medarbejderne.

Sidst opdateret 01 maj 2020