Redigér fakturakladde

Introduktion

Du kan redigere en kladde, så længe den ikke er blevet bogført.

Beskrivelse

Redigeringsmuligheder

Når du står på listen over fakturakladder, kan du redigere en kladde ved enten at klikke på Kladde ud for kundenavnet eller ved at klikke på blyanten helt ude til højre.

Derefter har du mulighed for

  1. at tilføje eller redigere informationer om kunden
  2. at tilføje eller redigere et Rekvisitionsnr. og en Kundereference, hvis det er påkrævet
  3. at tilføje eller redigere Fakturatitel, herunder Overskrift og Besked
  4. at tilføje eller redigere Fakturainformation, herunder bl.a. Betalingsbetingelser, Valuta og Moms
  5. Tilføje nye fakturalinjer eller redigere eksisterende

Nederst på siden ser du hvad der er registreret på dine projekter. Du har mulighed for at tilføje registreringerne til din fakturakladde enten ved at trykke på plusset ude til højre, eller (hvis du har flere registreringer) ved at markere alle linjer ude til højre, vælge handling i menuen lige over afkrydsningsfeltet og derefter klikke OK.

Når du er færdig med at redigere din kladde, kan du få vist en udskrift, så du er sikker på, at din faktura er, som den skal være. Du kan her vælge at markere Inkluder fakturaspecifikationen i Vis udskrift, hvis du vil have specifikationen af din faktura vist sammen med selve fakturaen.

Når du er sikker på, at alle informationer er, som de skal være, kan du enten klikke på Gem, hvis der er andre, der skal se kladden igennem, inden du bogfører, eller klikke direkte på Bogfør, hvis fakturakladden skal bogføres med det samme.

Når du bogfører din kladde, flyttes fakturaen automatisk over i menuen Fakturaarkiv.

 

Specielle bemærkninger

Alle felter med hvid baggrund kan redigeres eller ændres til et andet valg.

Sidst opdateret 25 maj 2020