Genåbning af gamle timesedler

Introduktion

I Godkendelse får du et overblik over de medarbejderes tid og fravær, som du skal godkende. Her har du muligheden for at genåbne en medarbejders gamle timeseddel.

Dette gælder kun for TimeLog kunder, der har registreret tid i systemet inden 1. maj 2017.  

Beskrivelse

Når du har klikket på lynet og valgt Genåbn periode, får du dette vindue frem.

Her kan du åbne en godkendt periode, der ligger inden migreringen til den nye tidsregistrering, hvis der er behov for at ændre på registreringerne for en medarbejder.

Du vælger en medarbejder og et datointerval, der ligger inden migreringsdatoen, hvor I gik fra den gamle til den nye tidsregistrering. Du kan se selve datoen i vinduet.

Bemærk dog at medarbejderens ændringer ikke vil blive medtaget i flex- og lønberegninger i den pågældende periode, da disse data er låst efter migreringen. Det vil kun slå igennem på projekterne. Det er dog ikke muligt at ændre registreringer, som allerede er faktureret.

Opsæt regler for lukning af timesedler

Du kan vælge at opsætte regler for hvornår dine kollegaer kan indsende timesedlen til godkendelse. Det kan afhjælpe lederens arbejde, hvis en medarbejder først kan indsende sin timeseddel når alle arbejdstimer er registreret. Se videoen her, der viser hvilke muligheder du har.

 

Specielle bemærkninger

Du kan kun se dette menupunkt under lynet, hvis du har brugt TimeLog inden 1. maj 2017.

Sidst opdateret 11 jun 2020