Sales-pipeline

Introduktion

Sælgerpipelinen viser det igangværende salg og en vægtet prognose for det forventede salg fordelt på sælgere.

Beskrivelse

Under Sælgerpipeline kan du se et forecast/vægtet forecast for hver sælger.

Rapportvisning

  • Under Visning vælges de ønskede filtre for søgningen.
  • Under Visningsmuligheder kan du vælge om du vil have vist forecast eller vægtet forecast.
  • Under Gruppering vælges om data skal grupperes pr. måned eller kvartal.
Sidst opdateret 19 jan 2021